Opinie firm i osób które nam zaufały

Działalność naszej firmy nie ogranicza się tylko do 

handlu biomasą. Podstawą działalnością jest 

zakładanie ” pod klucz” wielko-hektarowych plantacji 

wierzby energetycznej, począwsz od przygotowania 

agrotechnicznego gleby, poprzez nasadzenia sztobrów, 

nadzór w pierwszym roku i w latach następnych, 

zalecenia dotyczące nawozów i środków ochrony roślin.

Galeria

Wykonywane przez nas prace

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami